ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นโท
( จำนวน 5 รูป / ดู 101 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี
( จำนวน 23 รูป / ดู 234 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 0 รูป / ดู 132 ครั้ง )
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักธรรมชั้นตรี
( จำนวน 9 รูป / ดู 175 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมนักธรรมชั้นตรี ก่อนสอบธรรมสนามหลวง
( จำนวน 13 รูป / ดู 189 ครั้ง )
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
( จำนวน 10 รูป / ดู 181 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
( จำนวน 14 รูป / ดู 238 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565
( จำนวน 12 รูป / ดู 240 ครั้ง )
พิธีทอดผ้าป่าส่งเสริมการศึกษา ปีที่ 1
( จำนวน 15 รูป / ดู 682 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 21 รูป / ดู 667 ครั้ง )
พิธีบรรชาสามเณรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 14 รูป / ดู 501 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.และอุดมศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 312 ครั้ง )