ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 92) 17 ม.ค. 66
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน (อ่าน 93) 11 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี (อ่าน 99) 27 ธ.ค. 65
กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 180) 03 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.และอุดมศึกษา (อ่าน 353) 10 เม.ย. 65
ขอเชิญร่วมจัดทำข้อมูลศิษย์เก่า (อ่าน 589) 27 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชายบวชเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 810) 09 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 535) 23 พ.ย. 64
ขอเชิญร่วเติมบุญ บริจาคปัจจัยส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา (อ่าน 538) 14 ต.ค. 64
ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 558) 12 ก.ย. 64
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเ (อ่าน 543) 11 ก.ย. 64
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 579) 11 ก.ย. 64